Tukimuodot yrityksille

Yritysrahoitusta voi hakea yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, investointeihin sekä yhteistyöhön. Rahoitusmuotoja on käytettävissä eri tilanteissa oleville yrityksille aina alkutaipaleesta jo pitempään toimineille.

Maatalouden kokeilutuki​

 • vakioitu kertakorvaus laajuudesta riippuen 2 500 € / 5 000 € / 7 500 €​


​Yritystoiminnan kokeilu​

 • vakioitu kertakorvaus 2 500 €​


​Yritystoiminnan suunnittelu​

 • vakioitu kertakorvaus 1 000 €​


​Käynnistämis- ja/tai investointituen hakemisen valmistelu​

 • vakioitu kertakorvaus 2 000 €

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen ​

 • Vakioitu kertakorvaus 5 000 €​ ​
 • Tuki on tarkoitettu osa-aikaisen yrityksen perustamisvaiheeseen henkilöille, joilla ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta.
 • Osa-aikaisuus voi olla ympärivuoden tapahtuvaa tai osavuotista, esimerkiksi kesäaikaista matkailupalvelua.
 • Vuosittaisen liikevaihtotavoitteen tulee olla yli 10 000 euroa.
 • Hakijalla on oltava y-tunnus.
 • Tuen avulla voi esimerkiksi hankkia asiantuntija-apua, maksaa vuokria ja muita vastaavia alkuvaiheen kuluja sekä tehdä pieniä, korkeintaan 1 200 euron hankintoja


Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen​

 • Vakioitu kertakorvaus 7 500 €​
 • Tuki on tarkoitettu kokoaikaisen yrityksen perustamisvaiheeseen henkilöille, joilla ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta.

 • Vuosittaisen liikevaihtotavoitteen tulee olla yli 15 000 euroa.

 • Tuen avulla voi esimerkiksi hankkia asiantuntija-apua, maksaa vuokria ja muita vastaavia alkuvaiheen kuluja sekä tehdä pieniä, korkeintaan 1 200 euron hankintoja.


​Tuki omistajanvaihdoksen valmisteluun​

 • Vakioitu kertakorvaus laajuudesta riippuen  2 500 € / 5 000 €​
 • Tuki on tarkoitettu asiantuntija-avun hankkimiseen, kun suunnitellaan yrityksen ostamista harvaan asutulta tai ydinmaaseudulta.

 • Asiantuntijaa voi käyttää esimerkiksi yrityksen hinnan määritykseen, yrityskauppaneuvotteluihin ja kauppakirjojen valmisteluun.

 • Tukea hakeva ostajaehdokas voi olla myös henkilö, jolla ei vielä ole y-tunnusta.


​Investointituki (20 – 40 %) ​5 000 – 100 000 euron kustannuksiin (max 5 htv)

 • Investointituen avulla voi esimerkiksi rakentaa tai remontoida toimitiloja, hankkia tarvittavia koneita, laitteita ja kalusteita sekä tietokoneohjelmistojen ja valmistusoikeuksien kaltaisia aineettomia investointeja.

 • Harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea tukea energiainvestointeihin, esimerkiksi ilmalämpöpumppuihin, maalämpöön tai aurinkosähköjärjestelmiin.

Kehittämis- ja/tai investointituen hakemisen valmistelu​

 • vakioitu kertakorvaus 2 000 €​
 • Tuen avulla voi hankkia asiantuntija-apua kehittämis- tai investointitukihakemuksen valmisteluun. Asiantuntija voi auttaa esimerkiksi selvittämään eri rahoitusmahdollisuuksia, tekemään tarvittavia kannattavuuslaskelmia ja päivittämään liiketoimintasuunnitelmaa uuteen tilanteeseen.


Yrittämistoiminnan kehittäminen​

 • Vakioitu kertakorvaus 3 000 €
 • ​Tuki on tarkoitettu toimintansa jo vakiinnuttaneille yrityksille.
 • Hakijana voivat olla sekä osa-aikaiset että päätoimiset yritykset, kun tavoitteena on kehittää liiketoimintaa esimerkiksi käynnistämällä uudenlaista palvelua tai tuotantoa tai laajentumalla uusille markkina-alueille.
 • Tuen avulla voi hankkia asiantuntija-apua esimerkiksi tuotekehitykseen, markkinointiselvityksiin ja -suunnitelmiin


​Investointituki (20 – 40 %) ​5 000 – 100 000 euron kustannuksiin (max 5 htv)

 • Investointituen avulla voi esimerkiksi rakentaa tai remontoida toimitiloja, hankkia tarvittavia koneita, laitteita ja kalusteita sekä tietokoneohjelmistojen ja valmistusoikeuksien kaltaisia aineettomia investointeja.

 • Harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea tukea energiainvestointeihin, esimerkiksi ilmalämpöpumppuihin, maalämpöön tai aurinkosähköjärjestelmiin.

   

Kolmen – kymmenen yrityksen ryhmille rahoitusta yhteisiin toimenpiteisiin 75 % hyväksyttävästä kustannusarviosta. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana kehittämisorganisaatio.

Tarvittaessa haettavissa 5 000 euron valmisteluraha vakioituna kertakorvauksena.

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!