Tukimuodot yhteisöille

Hankerahoituksella voidaan tukea investointeja ja kehittämistä. Rahoitettavan kohteen on tultava yhteiseen ja yleiseen käyttöön. Hankkeilla luodaan aina jotain uutta, hakijan perustoimintaa ei voida tukea.

 • kehittämishanke tai investointihanke​
  • kehittäminen, tuki 80 %​
  • uudisrakentaminen ja kalustohankinnat​, tuki 65 %
  • remontointi​, tuki 50 %
 • kevennetty hankesuunnitelma​
 • kustannukset korkeintaan 8 000 euroa​
 • minimituki 1 000 euroa​
 • Oulujärvi Leaderin hallitus linjaa pienhankkeiden mahdolliset teemat ja hakujaksot

Investointeja ovat​

 • Rakentaminen, tuki 65 %​
 • Remontointi​, tuki 50 %
 • Kalusto- yms. hankinnat, tuki 65 %​
 • Kiinteistön hankinta tapauskohtaisesti​
 • Maaseudun toimintaympäristöä kehittävä investointi, tuki 40 %

 

Kaikkien hankkeiden osalta tukea voi saada korkeintaan 120 000 euroa.

Investoinnit on haettava aina omina hankkeinaan. Niitä ei voi sisällyttää osaksi kehittämishanketta.

Remontoinniksi katsotaan olemassa olevien rakennusten, rakennelmien ja vastaavien korjaaminen, kunnostaminen, laajentaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen. Mikäli remontoinnin yhteydessä rakennetaan uusi laajennusosa, jonka pohjapinta-ala on olemassa olevaa pohjapinta-alaa suurempi, hanke katsotaan kokonaisuudessaan rakentamiseksi.

Kehittämishankkeina​

 • elinkeinojen kehittäminen ​
 • yleishyödyllinen kehittäminen​
 • Älykkäät kylät; mm. digitalisaatioon perustuvat kokeilut ja ratkaisut ​
 • yritysryhmähankkeet ja niiden valmistelu  ​

 

​Tuki 80 %, korkeintaan 120 000 €. Poikkeuksena yritysryhmähankkeet, joissa tuki on 75 %. Yritysryhmän valmisteluun voi hakea erillistä 5 000 euron tukea.

Yritysryhmähankkeista löydät tarkempaa tietoa yritystukimuotojen valikosta.

 • hakijana koulutusta tarjoavat yhteisöt, joilla on pätevä henkilöstö  ​
 • ammatillista koulutusta ja taitojen kasvattamista​
 • aiheina ympäristö- ja ilmastoasiat, digitalisaatio, energiantuotanto ja käyttö sekä energiansäästö​


Tiedonvälityshanke​

 • Koulutushankkeita laajemmalle yleisölle​


​Tuki molemmissa 80 %, korkeintaan 120 000 €

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!