Maksuhakemusohjeet

Maksua haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelun kautta. Paperisia hakemuksia ei enää oteta vastaan.

Kirjanpitoon lisätään hankkeelle oma kustannuspaikka.

Kaikessa tiedottamisessa pitää käyttää EU-lippua ja tunnuslausetta Euroopan unioinin osarahoittama. Lisäksi suositellaan käytettävän Oulujärvi Leaderin logoa. Pyydä valmis logopalkki Leader-toimistosta!

Kaikki kustannukset pitää olla lopullisesti hakijan maksamia.

Tuesta voidaan maksaa ennakkona 20 % myönnetys tuen määrästä.

Tuki voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä.

Tuen viimeistä erää on haettava viimeistään neljän kuukauden kuluessa hankkeen toteutusajan päättymisestä. 

Tuen viimeistä erää ei makseta ennen kuin hakija on tallentanut seurantatiedot ja loppuraportin Hyrrään.

Liiteistä ohjeet Tarvittavat liitteet -valikossa.

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!