Valintakriteerit

Rahoitettavia hankkeita valitessamme käytämme valintakriteereitä, jotka löytyvät Hankelvalintakriteerit

Hyväksyttävyyskriteerit on täytettävä, jotta hakemus voi edetä varsinaiseen rahoitettavien hankkeiden valintaan.

Strategisuutta mittaavilla kriteereillä arvioidaan hakemuksen sopivuutta Oulujärvi Leaderin strategian laadullisiin ja määrällisiin tavoitteisiin; kuinka hyvin hanke edistää niiden toteutumista.

Vaikuttavuutta mittaavista kriteereistä voi saada lisäpisteitä, jos hakemus edistää erityisen hyvin strategialla tavoiteltavia kehittämisvaikutuksia.

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!