Valintakriteerit

Rahoitettavia hankkeita valitessamme käytämme Hankevalintakriteereitä.

Hyväksyttävyyskriteerit on täytettävä, jotta hakemus voi edetä varsinaiseen rahoitettavien hankkeiden valintaan.

Strategisuutta mittaavilla kriteereillä arvioidaan hakemuksen sopivuutta Oulujärvi Leaderin strategian laadullisiin ja määrällisiin tavoitteisiin; kuinka hyvin hanke edistää niiden toteutumista.

Vaikuttavuutta mittaavista kriteereistä voi saada lisäpisteitä, jos hakemus edistää erityisen hyvin strategialla tavoiteltavia kehittämisvaikutuksia.

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!