Tarvittavat liitteet

Rahoitushakemukset

Kaikki hakemukset

 • säännöt tai hallintosääntö
 • tuloslaskelma ja tase 
 • pöytäkirjanote, josta käy ilmi, että tukea on päätetty hakea Oulujärvi Leaderilta
 • kustannusarvio
 • tarjoukset (kolme yli 3 000 ylittyvistä)
 • selvitys talkootyöstä
 • selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeelle, mikäli hakijalla on myös arvonlisäverollista toimintaa


Rakentaminen ja remontointi

 • asemapiirustus
 • julkisivupiirustukset
 • pohjapiirustus
 • yksikkökustannukset
 • rakennusselostus
 • rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut erikoissuunnitelmat
 • remonttihankkeissa valokuvia ja pohjapiirustus, johon merkitty remontoivat kohteet
 • rakennus- tai toimenpidelupa tai rakennusviranomaisen kirjallinen (esim. sähköpostiviesti) ilmoitus, ettei lupaa tarvita
 • vuokrasopimus (oltava voimassa vähintään viisi vuotta siitä, kun viimeinen maksuhakemus hyväksytty)


Energiainvestoinnit (aurinkopaneelit)

 • rakentamiseen liittyvät liitteet
 • sähkonkulutusarvio (kWh)
 • aurinkopaneelien teho ja tuotto (kWh)

 Maksuhakemukset

Tuotosperusteisesti (kertakorvaus) maksettava tuki kehittämishankkeelle ja investointihankkeelle

 • hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisen toteuttamisen todentamiseksi edellytetyt asiakirjat.


Todellisten kustannusten mukaan maksettava tuki kehittämishankkeelle

 • pääkirjanote haettavista kustannuksista
 • laskukopiot
 • verkkopankista tulostetut maksutositteet tai kopio tiliotteesta
 • selvitys talkootyöstä
 • loppuraportti viimeisen maksuerän yhteydessä


Lisäksi, jos hankkeeseen palkattu työntekijä

 • työsopimus
 • työaikakirjanpito
 • palkkalaskemat
 • palkan sivukulujen todentavat asiakirjat (esim. todistukset vakuutusyhtiöltä ja verovelkatodistus)


Todellisten kustannusten mukaan maksettava tuki nvestointihankkeelle

 • pääkirjanote haettavista kustannuksista
 • laskukopiot
 • verkkopankista tulostettu maksukuitti tai kopio tiliotteesta
 • selvitys talkootyöstä
 • rakentamiseen liittyvä loppukatselmuspöytäkirja
 • kiinteistön ostoon liittyvä kauppakirja
 • liittymismaksuihin (esim. vesi ja sähkö) liittyvät liittymisopimukset
 • selvitys talkootyöstä
 • palovakuutustodistus
 • valokuvia
 • loppuraportti viimeisen maksuerän yhteydessä

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!