Yhdistys

Oulujärvi Leader on yhdistys, joka toimii Leader-ryhmänä.

Kannustamme asukkaita kehittämään omaa paikkakuntaansa. Neuvomme ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi sekä hankkeiden toteuttamisessa.

Myönnämme rahoitusta alueemme yritysten, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille.

Rahoittamisen lisäksi Oulujärvi Leader aktivoi, innostaa, hoksauttaa ja mahdollistaa. Verkotamme ja verkostoidumme, tartumme teemoihin, jotka herättävät kiinnostusta tai voivat käynnistää uutta maaseudulla. Olemme kannustava ja tukeva kumppani, joka haluaa varmistaa, että paikalliset toimijat onnistuvat kehittämistoimissaan. Toimimme aktiivisena aluekehittäjänä eri työryhmien jäsenenä, suurten hankkeiden kumppanina ja tarvittaessa hanketoteuttajana.

Toimintaamme rahoittavat EU, valtio ja Paltamon, Puolangan ja Vaalan kunnat sekä Kajaanin kaupunki.

Toiminnassamme näkyviä arvoja ovat avoimuus, kannustavuus ja luotettavuus sekä kansainväliset, kaikille eurooppalaisille Leader -ryhmille yhteiset Leader -periaatteet.

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!