Tarvittavat liitteet

 

Rahoitushakemus

Yritystoiminnan ja maatalouden alkutuotannon kokeilu, yritystoiminnan suunnittelu, osa-aikaisen ja kokoaikaisen yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiintuneen yritystoiminnan kehittäminen

 • erittely toimenpiteistä ja kustannukset sekä asiakirjoista tai muista selvityksistä, joilla todennetaan toimenpiteen.

 

Rakentaminen

 • kustannusarvio (yksikkökustannukset)
 • rakennusselostus
 • rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut erikoissuunnitelmat
 • rakennus- tai toimenpidelupa tai rakennusviranomaisen kirjallinen (esim. sähköpostiviesti) ilmoitus, ettei lupaa tarvita
 • vuokrasopimus (oltava voimassa vähintään kolme vuotta siitä, kun viimeinen maksuhakemus hyväksytty)
 • remontoinnin osalta valokuvia ja pohjapiirustus, johon merkitty remontoitavat kohteet
 • asemapiirustus
 • julkisivupiirustukset
 • pohjapiirustusKone- ja laitehankinnat

 • erittely hankinnoista kustannuksineen
 • tarjoukset hankinnoista (kolme yli 3 000 ylittävistä)


Rakennuksen tai kiinteistön hankinta

 • tarjous /myynti-ilmoitus 
 • asiantuntijan arvio käyvästä hinnasta
 • luonnoskauppakirja


Lisäksi edellä mainittujen liitteiden lisäksi lisäliitteet Investoinnille, jossa tuen määrä yli 20 000 euroa.

 • liiketoimintasuunnitelma
 • velkaluettelo
 • kannattavuuslaskelmat
 • tulos- ja rahoitusuunnitelmat

 Maksuhakemus

Kehittämistuet, jotka maksetaan tuotosten perusteella (kertakorvaus)

 • tukipäätöksessä mainitut todentamisasiakirjat tai muut selvitykset


Investointituki, joka maksetaan todellisten kustannusten mukaan

 • pääkirja maksuun haettavista kustannuksista
 • laskukopiot
 • verkkopankista tulostettu maksutosite tai kopio tiliotteesta
 • valokuvia investonnista
 • loppukatselmuspöytäkirja rakentamisesta
 • rakennuksen tai kiinteistön ostamiseen liittyvä kauppakirja
 • liittymismaksujen (vesi, sähkö) liittymissopimus
 • investointiin liittyvien palkkojene osalta tuntikirjanpito
 • osamaksuhankintaan liittyvä kauppasopimus ja rahoitussopimus sekä luotettava asiakirjatodiste, jolla varmennutaan, että hankinta voidaan katsoa hakijan omaisuudeksi. 

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!