Oulujärvi Leaderin hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Anna Marjaamaan ja varapuheenjohtajaksi Jouko Roivaisen.

Lisäksi hallitus käsitteli kokouksessaan 16.4. kymmenen hakemusta. Rahoitusta puollettiin kolmelle yritykselle ja neljälle kehittämishankkeelle. Lopullisen päätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.


Riihipiha-museon säätiön Digitaalinen kulttuuripolku -hankkeessa edistetään paikalliskulttuurin tuntemusta Oulujärven eteläpuolella sekä asukkaille että matkailijoille. Hankkeen tuloksena syntyy digitaalinen kulttuuripolku, elämyksellinen opasmateriaalipaketti ja Podcast-sarja kulttuuripolun kohteiden esittelyyn.

MTK Kajaani ry hankkii hankkii tapahtumakalustoksi telttoja varusteineen, grillin ja maksupäätteen, jotka mahdollistavat osallistumisen erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja tapahtumien järjestämisen yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Hankittava maksupääte mahdollistaa nykyaikaa olevat sähköiset maksutavat ja teltat osallistumisen myös ulkona järjestettäviin tilaisuuksiin.

Kajaanin Kivimäessä sijaitsevan kämpän tiloissa leiri- ja retkitoimintaa pyörittävä Kajaanin Korvenpojat ry kunnostaa pihapiirissä olevan kaivon, jonka vesi on käyttökelvotonta. Kunnostuksen jälkeen kämpän toimintojen järjestäminen helpottuu huomattavasti, koska veden kuljettaminen muualta vähenee tai loppuu kokonaan, jos vedestä tulee käyttö- ja juomakelpoinen. Kunnostustyön yhteydessä lisätään nuorten ympäristötietoisuutta järjestämällä koulutus kaivon kunnostuksesta ja puhtaan veden merkityksestä.

Kuusirannan metsästysseura r.y:n investoinnilla parannetaan Kuusirannan satama-alueen käytettävyyttä vesille lähdön ja maihinnousun aikana. Hankkeessa asennettava uusi veneaisa, rantaviivan tasoittaminen ja satamarakenteiden purku sekä uuden teräsbetonisen satamarakenteen asentaminen ovat osa suunnitteilla olevaa laajempaa hankekokonaisuutta. Toteutuessaan kokonaisuus mahdollistaa viidestä seitsemään veneen säilyttämisen sekä kaksi vierasvenepaikkaa.


Yhdelle kajaanilaiselle ja yhdelle puolankalaiselle yritykselle myönnettiin toimivan yrityksen kehittämistukea asiantuntijapalveluiden hankkimiseen ja yhdelle vaalalaiselle yritykselle investointitukea.

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!