Tarvittaisiinko lähileikkipuistoon uusia telineitä tai porukallesi urheiluvälineitä? Toisiko kesätapahtuma piristystä kylällesi? Tällaisiin muutaman tuhannen euron kokoisiin pienhankkeisiin voi nyt hakea tukea.

Tukea voi käyttää pieniin hankintoihin, kuten yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun hankinta kylätalolle on mahdollista. Tuella voi myös kunnostaa yhteisiä tiloja tai tehdä pieniä remontteja.

Katso pienhankkeen esittelyvideo
https://www.youtube.com/embed/2wIGh5Eisl4?si=hhodgPj9BthXgS31

Tuki soveltuu myös kesätapahtuman tai muun tilaisuuden kulujen kattamiseen tai sillä voidaan palkata nuori kesätöihin. Lisäksi tuella voidaan ostaa asiantuntija-apua, jota tarvitaan erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien tekemiseen.

Investointiin voi saada tukea 50 – 65 prosenttia ja kehittämiseen 80 prosenttia. Pienin myönnettävä tuen määrä on 1000 euroa. Pienhankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8 000 euroa.

Tukea voivat hakea maaseudulla toimivat yhdistykset, seurat, järjestöt ja muut julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Kunta ei voi saada tukea.

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti ja niitä käistellään jokaisessa kokouksessa. Katso hakemusten jättöajat kohdasta Ajankohtaiset > Hakemusten jättöajat keväällä 2024.

Hakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Hankintoja ei kannata tehdä ennen kuin on saanut virallisen rahoituspäätöksen.

Tuki maksetaan jälkikäteen eli kustannukset pitää maksaa ensin itse. Kun tuki haetaan maksuun, on osoitettava, että sillä on saatu aikaan se lopputulos, johon tuki on myönnetty.

Omarahoituksen voi kattaa myös talkootyöllä.

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!