Oulujärvi Leader käynnistää NuorisoLeader-toiminnan. Hankkeessa etsitään, kokeillaan ja kehitetään toimintoja, jotka muodostavat jatkossa toiminta-alueelle sopivan NuorisoLeader-toimintatavan. Tavoitteina on saada nuoria mukaan oman kotiseudun kehittämiseen Leader-toiminnan kautta: lisätä nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, kehittää uusia osallistumistapoja sekä rakentaa verkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti. Osallistuminen antaa nuorille valmiuksia vaikuttamiseen ja hanketyöhön hyödynnettäväksi jatkossa opiskelu- ja työelämässä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2021 – 30.9.2023.

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!