Tulevaisuuden maalaisjärki -hanke (1.4.2024 – 31.3.2025) on Elävä Kainuu Leaderin ja Oulujärvi Leader yhteishanke, jossa kartoitetaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa Kainuun ja Vaalan maaseutualueiden palvelutarpeita ja saatavuushaasteita.

Hanke keskittyy tulevaisuuteen suuntautuvaan kehittämiseen sekä tämän päivän ongelmien ratkaisuun kumppanuuksia yhdistäen. Hankkeessa keskitytään myös tarkemmin rahoituskauden Älykäs kylä -toimintamalliin ja sen mahdollisuuksiin, osallistamiseen ja ennakointiin.

Tulossa on tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä virtuaaliluentoja, ennakointityöpajoja ja opintomatka, eri puolilla aluetta järjestettäviä suunnittelutapaamisia sekä paljon keskustelua ja tietoa aiheesta esimerkiksi vieraskynäblogien, videoiden sekä alueen toimijoiden keskustelujen ja kehittämisen kautta.

Kohderyhmänä yhteishankkeessa ovat alueen paikallisyhteisöt ja niissä toimivat tahot, joiden kautta hyödynsaajina ovat myös kunnat sekä erilaisten palvelujen tuottajat ja käyttäjät.

Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta: https://www.kainuuleader.fi/tulevaisuuden-maalaisjarki/

sekä hankkeen somekanavilta: Facebook ja Instagram

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!