YHDISTYS

Oulujärvi Leaderin toiminta-alue vuoden 2022 loppuun asti

Toiminta-alueeseen kuuluvat Paltamo, Puolanka, Vaala ja Kajaanin kaupunki.  Kajaanin ydinkeskusta jää maaseuturahaston tukialueen ulkopuolelle ELY-keskuksen kanssa sovitun rajauksen mukaisesti.

Punaisella rajattu alue ei kuulu toiminta-alueeseen. (kuva)