WND Solutions Oy

Sisällönhallintajärjestelmä ja mediasoitin infonäytöille

Kajaanilaiselle WND Solutions Oy:lle myönnetty perustamistuki kohdistuu uuden liikeidean kehittämiseen. Kokeilurahaa käytetään tuotekehitykseen. Hankkeen tuloksena arvioidaan syntyvän uusi työpaikka.

Toteuttaja: WND Solutions Oy
Toteutusaika: 2017
Hanketyyppi: Yrityksen perustamistuki

Turvallisuus ja perehdytysjärjestelmä

Yritys kehittää uutta liikeideaa perustamistuella. Hankkeen tuloksena arvioidaan syntyvän uusi työpaikka.

Toteuttaja: WND Solutions Oy
Toteutusaika: 2017
Hanketyyppi: Yrityksen perustamistuki

www.wnd.fi