Tulistelutupa

Vuottolahden Nuorisoseura Kajaanista rakentaa kyläläisille tulistelutuvan seurantalon pihapiiriin. Investoinnin avulla parannetaan kylän asukkaiden viihtyvyyttä ja lisätään mahdollisuuksia uusille yhteisöllisille toiminnoille.

Toteuttaja: Vuottolahden Nuorisoseura ry
Toteutusaika: 1.4.2019 – 31.8.2019
Kustannukset: 9 875 €
Tuki: 60 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke