Vuolijoki kartalle -kulttuuri-, luonto- ja perinnepitäjänä

Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry:n hankkeessa tuodaan uutta sisältöä olemassa oleviin tapahtumiin, luodaan uusia tapahtumia ja toimintoja, nostetaan esille kulttuuri- ja luontokohteita sekä kehitetään niihin lisäpalveluja. Tavoitteena on lisätä Vuolijoen kiinnostavuutta kulttuuri-, luonto- ja perinnepitäjänä.

Toteuttaja: Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry
Toteutusaika: 1.5.2018 – 31.10.2019
Kustannukset: 127.500 €
Tuki: 90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke