Vuolijoen ja Otanmäen valokuituverkon selvitys- ja tiedottamisprojekti – ”Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen!”

Siikaverkko Osuuskunta toteuttaa Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen! – selvitys- ja tiedottamishankkeen. Tavoitteena on selvittää alueen tietoliikennetarpeita ja tiedottaa tietoverkon mahdollisuuksista asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita. Kattava kiinteä tietoliikenneverkko on tulevaisuudessa tarpeellinen, jotta alueelle on mahdollista tuottaa uusien teknologioiden mukaisia langattomia tietoliikennepalveluja muun muassa esineiden internetin ja älyliikenteen tarpeisiin. Siikaverkko Osuuskunta järjestää yhdessä asiantuntijatahojen ja kumppaneiden kanssa tiedotustilaisuuksia sekä kouluttaa kuituaktiiveja kertomaan paikallisesti tietoliikenteen kehityksestä. Hankkeessa selvitetään valokuituverkon rakentamisen kustannus hankealueelle sekä varaudutaan hakemaan ELY-keskukselta kyläverkkotuki valokuituverkon rakentamiselle. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vuolijoen aluelautakunnan kanssa.

Toteuttaja: Siikaverkko Osuuskunta
Toteutusaika: 1.2.2020 – 31.5.2021
Kustannukset: 65 642,72
Tuki: 90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

https://siikaverkko.fi/