Vuolijoen biotalouden ekosysteemi

MTK Kajaani selvittää Vuolijoen alueen biokaasupotentiaalia ja sen hyödyntämistä. Hankkeessa kartoitetaan alueen syötteiden määrää ja laatua sekä mahdollisia kaasunieluja. Lisäksi tarkastellaan eri toimintamuotojen kannattavuutta. Tarkastelun pohjalta voidaan tunnistaa parhaimmat edellytykset edetä kohti paikallista biokaasutuotantoa. Lisäksi selvitetään kyselyillä paikallisen väestön ja alueella työssäkäyvien suhtautumista ja kiinnostusta biokaasuun.

Toteuttaja: MTK Kajaani ry
Toteutusaika: 1.3.2022 – 31.10.2022
Kustannukset: 19 086,40 €
Tuki: tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä 100 %
Hanketyyppi: Kehittämishanke

pohjois-suomi.mtk.fi/