Vuolijoen aluelautakuntakokeilun valmistelu

Kajaanin kaupunki valmistelee yhdessä vuolijokelaisten kyläyhdistysten ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa aluelautakuntakokeilua. Tavoitteena on luoda Vuolijoen asukkaiden tarpeisiin soveltuva aluelautakuntamalli. Oppia haetaan muualla jo toimivista malleista.

Toteuttaja: Kajaanin kaupunki
Toteutusaika: 2016
Kustannukset: 15 958 €
Tuki: 90 %

http://www.kajaani.fi/fi/aluelautakunta