Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin

Kajaanin kaupungin hallinnoimassa Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin -hankkeessa kehitetään perustetun aluelautakunnan toimintamallia muun muassa neuvottelemalla talousarviorahoituksineen ne palvelut, joista aluelautakunta jatkossa vastaa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan palvelukartoitus yhdeksän kylän alueella, järjestetään koulutuspäiviä, aktivoidaan Vuolijoelle yhdistysten, yritysten ja asukkaiden yhteisiä tapahtumia sekä kehitetään aluelautakunnalle avoimia viestintämenetelmiä.

Toteuttaja: Kajaanin kaupunki
Toteutusaika: 2016 – 2017
Kustannukset: 68 454 €
Tuki: 90%
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

http://www.kajaani.fi/fi/aluelautakunta