Voimisteluhallin rakentamisen edellytykset ja mahdollisuudet Kajaaniin

Kajaani Gymnastics ry:n toteutettavuusselvityksessä tutkitaan, onko Kajaaniin mahdollista rakentaa voimisteluhalli. Hankkeessa selvitetään halli-investoinnin kustannuksia, sijoituspaikkaa, toiminnallisuuksia ja käyttäjäryhmiä sekä edellytyksiä toteuttamiselle ja jatkuvuuden turvaamiselle. Vuonna 2010 perustetussa yhdistyksessä on lähes 550 jäsentä, joista aktiivisia harrastajia noin 450. Harrastajista n. 97 % on alle 18-vuotiaita, pääosin tyttöjä.

Toteuttaja: Kajaani Gymnastics ry
Toteutusaika: 1.3.2021 – 31.7.2021
Kustannukset: 8 426,80 €
Tuki: 75 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke

www.kajagym.fi/