Vetoa Vaalaan

Vaalan kunnan Vetoa Vaalaan -hankkeessa tavoitellaan uusia asukkaita kuntaan, vapaa-ajan asuntojen käyttöasteen nostamista ja matkailullisesti vetovoimaisen tapahtuman tai tapahtumasarjan luomista sekä halutaan kytkeä lapset ja nuoret osaksi Vaalan kehittämistä. Hankkeessa toteutetaan muun muassa luovan alan osaajien pop up hub -kokeilu, käynnistetään mökkikummi/yrityskummitoiminta, tehdään kysely vapaa-ajanasukkaille ja sen jatkotoimenpiteet ja kehitetään tulomuuttopalveluja. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Vaalan yrittäjät, MTK Vaala, Humanpolis ja Oulunkaaren kuntayhtymä.

Toteuttaja: Vaalan kunta
Toteutusaika: 2016 – 2017
Kustannukset:162 713 e
Tuki 100 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke