Vesakon hyödynnettävyys arvokkaiden uuteaineiden lähteenä (PAJU)

CEMIS-Oulun toteuttamassa yhteistyöhankkeessa selvitetään vesakon hyödynnettävyyttä arvokkaiden uuteaineiden lähteenä. Hankeidea on lähtöisin parilta yksityiseltä metsänomistajalta ja hankekumppanina on Metsäkeskus. Hyötykäytön löytäminen ”roskapuulle” vahvistaisi Kainuun biotaloutta, siistisi maisemia, toisi hyötyjä maan- ja metsänomistajille sekä raivausurakoitsijoille ja mahdollistaisi uudenlaista liiketoimintaa.

Toteuttaja: Oulun yliopisto / CEMIS-Oulu
Toteutusaika: 2016 – 2017
Kustannukset: 15 000 e
Tuki: 100 %
Hanketyyppi: Yhteistyöhanke