Uusia palveluja, kylätalon pihakunnostus ja ajorata-alueen perusparannus

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi kahdeksan uutta hakemusta rahoitettaviksi kokouksessaan 24.3. Virallisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen. Hakemuksista viisi koskee yritysrahoitusta ja kolme on yleishyödyllisiä hankkeita.

Luonnollisesti Oulujärvi Ky on kajaanilainen matkailuyritys, joka investoi Oulujärvellä tapahtuvissa kuljetuksissa tarvittavaan venekalustoon varusteineen sekä erilaisiin ohjelmapalveluvälineisiin. Investointien avulla yrityksen toiminta laajenee ympärivuotiseksi. Yritys tarjoaa palvelujaan muun muassa Ärjänsaaressa. Palvelujen monipuolistaminen kasvattaa valtakunnallisesti runsasta huomiota saaneen Ärjänsaaren houkuttavuutta matkailukohteena ja edistää siten alueen matkailun kehittymistä.

Fatbike Vuokatti on uusi Paltamon Kontiomäkeen perustettu yritys, joka hankkii tuen avulla sähköavusteisia maastopolkupyöriä ja lumikenkiä vuokrakäyttöön. Lisäksi varustellaan välineiden kuljetusauto. Yritys tarjoaa palvelua, joka vastaa kasvavien luonto- ja pyöräilymatkailijamäärien tarpeeseen. Oulujärvi Leader on rahoittanut Kajaanin pyöräilyreittien kehittämistä, muiden rahoittajien toimesta on tuettu reittirakentamista eri paikkakunnilla. Rakennetut puitteet tarvitsevat palveluntuottajia.  

Oulujärven Metsäpalvelu on Kajaaniin helmikuussa perustettu yritys, joka tarjoaa pihapuiden erikoiskaatoa sekä maiseman- ja metsänhoitopalveluja Kainuun lisäksi lähimaakunnissa. Yritys investoi puiden kiipeilykaatovarusteisiin sekä auton raskaaseen lavettitraileriin, jolla pystytään kuljettamaan kaadettu puuaines pois pihoilta tai metsäkäyttöön soveltuvaa mönkijää eri työkohteisiin.

Paltamolainen Design Laukkanen kokeilee toimintansa laajentamista designtatuointien suunnitteluun ja toteutukseen. Perustamistuen kokeilurahaa käytetään tatuointikoulutuksen hankkimiseen. Tavoitteena on toisen osakkaan työllistyminen yritykseen kokoaikaisesti.

Vaarojen Rakentajat Puolangalta on hirsirakentamisesta matkailupalveluihin laajentanut yritys. Yritys testaa palveluiden toimivuutta kahdella erilaisella asiakasryhmällä. Lisäksi teetetään laadukkaat kotisivut verkkonäkyvyyden parantamiseksi. Hankkeen avulla käynnistetään varsinainen matkailuliiketoiminta. Uusi toimintamuoto kasvattaa yrityksen liikevaihtoa, kannattavuutta ja työllistävyyttä.

Kajaanilainen Paltaniemen kyläyhdistys uudistaa omistamansa Paltaniemen kylätalon piha-alueen. Samalla parannetaan piha-alueen valaistusta ja autojen pysäköintialuetta. Kylätalon pihapiirin remontoimisella lisätään talon käytettävyyttä ja piha-alueen turvallisuutta pimeän aikana. Paltaniemen kylä on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja suosittu matkailukohde. Pihakunnostuksella on myönteistä vaikutusta koko kylän ulkoiseen ilmeeseen, joten hanke hyödyttää kyläläisten lisäksi vierailijoita ja matkailijoita.

Kainuun Moottorikerho Kajaanista tekee perusparannustoimia olemassa olevalla ajoharjoittelualueella. Perusparannuksella lisätään radan turvallisuutta ja laadukkuutta sekä nostetaan rata SM-tason vaatimuksia vastaavaksi. Hankkeella parannetaan mahdollisuuksia harrastaa lajia, joka kerää myös nuoria harrastajia. Kilpailutapahtumien järjestäminen tuo alueelle osallistujia ja yleisöä ja tällä on myönteinen taloudellinen vaikutus yrityksille ja muille palveluntarjoajille.

Oulun kaupunki toimii hakijana hankkeessa, jossa tuodaan esille Oulujärvi Leaderin alueelle merkityksellistä tervaan liittyvää kulttuurihistoriaa. Hankkeessa tehtävä dokumenttielokuva käsittelee tervakulttuuria erityisesti Oulujärvellä, Oulujokilaaksossa ja Oulun kaupungissa. Dokumentti tulee olemaan alueen toimijoiden hyödynnettävissä ja siten se tuo lisää sisältöä eri käyntikohteisiin. Hanke toteutetaan alueitten välisenä hankkeena, jonka rahoittajia ovat Oulun seudun Leader ja Oulujärvi Leader.