Toiminimi Tanja Koo

Sorkkiksen aloitusinvestoinnit

Nuori vaalalainen yrittäjä aloittaa tuotantoeläinten sorkanhoitopalvelujen tarjoamisen karjatiloille. Tukea puollettiin yritystoiminnassa tarvittavien sorkanhoitoparren ja muiden välineiden hankintaan.

Toteuttaja: Toiminimi Tanja Koo
Toteutusaika: 2016
Tukimuoto: Yrityksen investointituki

Sorkkiksen Kehittämisinvestointi

T:mi Tanja Koo on vaalalainen eläinten hoitopalveluja tarjoava yritys, joka investoi uuteen sorkanhoitoparteen. Parsi on ergonominen ja kaksinkertaistaa hoidettavien eläinten määrän nykyiseen parteen verrattuna. Tavoitteena on työllistää yksi uusi työntekijä.

Toteuttaja: Toiminimi Tanja Koo

Toteutusaika: 13.5.2020 mennessä

Tukimuoto: Yrityksen investointituki