T:mi TM Motorsport

Moottorikoneistuslaitteiden hankinta

Aloittava yritys investoi kalusto- ja laitehankintoihin. Tuen avulla mahdollistetaan uuden yrityksen ja yhden työpaikan ja uusien palvelujen syntyminen Puolangalle.

 Toteuttaja: T:mi TM Motorsport
Toteutusaika: toteutettava 4.5.2022 mennessä
Tukimuoto: Yrityksen investointituki

www.tmmotorsport.fi/