Telakka kuntoon ja harrastusmahdollisuuksia paremmiksi

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi kokouksessaan 31.3.2022 rahoitusta kahdelle yritykselle uuden liiketoiminnan käynnistämiseen ja kolmelle kehittämishankkeelle. Lopullisen päätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Oulujärven Wanhat Laivat ry:n hankkeessa kunnostetaan sen ylläpitämän telakan nostorata, vaihdetaan nostoradan vaijeri sekä rakennetaan työturvallisuutta lisäävä suojalevy ja kaiteet nostoradan vinssille. Samalla kunnostetaan telakan laiturirakenteita. Hanke mahdollistaa vanhaa laivaperinnettä ylläpitävien rautalaivojen kunnostuksen ja ylläpidon Oulujärven alueella.

Vuolijoen Maaseutuyhdistys on kunnostanut Leader -hankkeen avulla vanhasta jätevesilaitoksesta nuorille moottoritilan. Uudessa hankkeessa mahdollistetaan moottoriharrastus myös heille, joilla ei ole omaa ajoneuvoa. Yhdistys hankkii käytetyn auton, turva- yms. tarvikkeita sen rakentamiseksi ralliautoksi sekä ajovarusteita. Hankkeen avulla yhdistys voi hakea Moottoripajaksi ja aloittaa sen mukaisen toiminnan, mm. nuorten kilpailutoimintaan osallistumisen.

Kajaanin seudun Invalidit ry uusii omistamallaan Invala- tilalla sijaitsevan päärakennuksen vesikaton kokonaan ja sisäkaton tarvittavilta osiltaan. Hankkeella parannetaan olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuutta, jatketaan rakennuksen elinkaarta ja tarjotaan käyttäjille miellyttävämpi kohde sekä ympäristö.

Paltamolainen yritys hankkii erilaisia harrastusvälineitä erityisesti vesiurheiluun ja käynnistää niille uudenlaisen etävuokraustoiminnan. Toiminnoilla kehitetään ja tuetaan Paltamon ja Oulujärven matkailun aktiviteetteja ja majoitustoimintaa.

Kajaanilainen aloittava yritys käynnistää 3D-tulostus- ja mallinnuspalvelujen tarjoamisen ja hankkii toiminnassa tarvittavat laitteet. Yrityksen tuotteet ovat erikoistuotteita, joita muut eivät Kainuussa valmista ja joiden markkinat ovat Kainuun ulkopuolella, myös maailmanlaajuisesti.