Taikaloora

Saharannan matkailun kehittäminen

Vaalalainen matkailuyritys Taikaloora tekee investointeja, jotka mm. lisäävät yrityksen vuodepaikkoja.

Toteuttaja: Taikaloora
Toteutusaika: 2016
Tukimuoto: Yrityksen investointituki

Kalastusmatkailijoita Sveitsistä

Vaalalainen T:mi Taikaloora kokeilee, voiko sveitsiläisistä urheilukalastajista muodostua yritykselle uusi asiakasryhmä. Sekä Sveitsi markkinoinnin kohdemaana, että urheilukalastajat kohderyhmänä ovat yritykselle uusia. Kokeilua on myös kohderyhmän osallistaminen markkinointimateriaalin tuottamiseen. Hankkeen tavoitteena on yrityksen käyttöasteen ja liikevaihdon merkittävä kasvu.

Toteuttaja: Taikaloora ay
Toteutusaika: 2017
Tukimuoto: Perustamistuki

Oulujärvi kansainväliseksi

Vaalalainen matkailuyritys Taikaloora rakentaa lisää majoituskapasiteettia. Suurin osa yrityksen asiakkaista tulee ulkomailta ja erityiskohderyhmänä ovat kalastusmatkailijat. Laajennuksen jälkeen yritys pystyy vastaamaan paremmin kysyntään ja vastaanottamaan suurempia asiakasryhmiä.

Toteuttaja:  Taikaloora avoin yhtiö
Toteutusaika: 25.4.2021 mennessä
Hanketyyppi: Yrityksen investointituki

www.taikaloora.fi