Sote-yhdistykset yhdessä -kysely

Oulujärvi Leader -alueen (Kajaani, Paltamo, Puolanka, Vaala) sote-yhdistysten verkostoitumisesta ja yhteisestä kehittämisestä kiinnostuneet kutsuttiin syksyllä 2022 yhteisiin tapaamisiin. 
 
Tapaamisissa keskusteltiin ja ideoitiin, mitä ja miten alueen sote-yhdistykset voisivat yhdessä kehittää toimintaa.
 
Tärkeimmiksi yhteisiksi kehittämiskohteiksi nousivat vapaaehtoisten hyvinvointi ja virkistystoiminta sekä järjestötalot kuntiin.
 
Viimeisimmässä tapaamisessa (23.11.2022) päätimme järjestää yhdistyksille kyselyn, jolla selvitetään mm.
 
•mitkä yhdistykset ovat kiinnostuneet hakemaan mahdollista rahoitusta (hakijan rooli ja valmius)
•mitkä yhdistykset ovat kiinnostuneet toimimaan mahdollisessa hankkeessa kumppanina
•toiveita ja huomioitavia asioita sekä toimenpide-ehdotuksia
 
Kyselyn vastauksia odotetaan saapuvaksi viimeistään 15.2.2023. Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Yhteisestä toiminnasta kiinnostuneet yhdistykset (mm. kyselyyn vastanneet) kutsutaan tapaamiseen keväällä 2023 (maalis-huhtikuu).

Mahdollisen hankkeen hakijana ja kumppanina toimiminen vaativat yhdistyksen hallituksen päätöksen. Tätä yhteistyötä voi estellä hallituksen kokouksessa esim. tämän tiedoston avulla:

Lisätietoja: hankeneuvoja Päivi Koivula paivi.koivula (a) oulujarvileader.fi