Retkeilymahdollisuuksien parantamista ja biokaasua

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi kokouksessaan 15.2. rahoitusta kahdelle yritykselle ja kuudelle kehittämishankkeelle. Lopullisen päätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen. Lisäksi myönnettiin Kipinä-rahaa yhdelle yritykselle.

Kajaanissa toimiva autosähkökorjaamo on aloittamassa sähköautojen huolto- ja korjauspalvelujen tarjoamisen. Investointituen avulla syntyvät uudet palvelut mahdollistavat sähköautojen lisääntymisen Kainuussa. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja lisätä työpaikkoja. Samalla luodaan mahdollisuuksia uudenlaisen liiketoiminnan kehittämiseen esimerkiksi akustoihin liittyen.

Kajaanilainen grilliyritys laajentaa toimintaansa pitopalveluun ja kukkakauppatoimintaan. Yritys hankkii kiinteistön, joka remontoidaan ja varustetaan uuteen toimintaan investointituen avulla. Uusi toiminta mahdollistaa jatkossa ulkopuolisen osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen. Hankkeella kasvatetaan hakijayrityksen liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä säilytetään muuten loppumassa olevat palvelut.

Paltamon riistanhoitoyhdistys rakentaa uuden hirviradan rakennuksineen vanhan ja huonokuntoisen radan tilalle. Tavoitteena tarjota metsästäjille nykyaikaiset puitteet turvallisen aseen käsittelyyn ja ampumaharjoitteluun liikuntarajoitteiset huomioiden.

Kainuun kalatalouskeskus hankkii tuen avulla kalastuksenvalvontaan soveltuvan veneen oheislaitteineen. Hankkeella vastataan alueelta nousseeseen tarpeeseen lisätä vesillä liikkumisen turvallisuutta ja asianmukaista kalastusta.

Vaalan kunta uudistaa noin 20 vuotta sitten rakennetun patikointireitin Vaalan ja Rokuan kansallispuiston välillä. Reitin kunnostaminen mahdollistaa patikoinnin lisäksi maastopyöräilyn. Harrastusmahdollisuuksien parantamisen lisäksi reitin avulla saadaan Rokuan kansallispuiston ja sen matkailuyritysten asiakasvirtaa vierailemaan Vaalassa, jolla lisätään matkailu- ja muiden palveluyritysten toimintaedellytyksiä. Ohjatulla reitillä suojataan maastoa, jonka erityispiirteisiin kuuluvat herkästi kuluvat jäkäläkankaat.

Kajaanin Ammattikorkeakoulun hankkeessa kehitetään vesistömatkailua Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa. Kajaanin osalta hankkeessa tuotteistetaan kahdeksan veneilyyn, melontaan ja sup -lautailuun sopivaa vesireittiä. Hankkeessa myös aktivoidaan vesistömatkailuun liittyvää yritys- ja palvelutoimintaa. Kyseessä on Elävä Kainuu Leader- ja Oulujärvi Leader -alueiden välinen yhteishanke.

Kajaanin kaupunki uudistaa Rehjan saaren taukopaikkoja ja rantautumislaitureita päiväretkeilyn tarpeisiin. Investointitukea käytetään Purnunniemeen ja uimarannalle rakennettaviin keittokatoksiin sekä viiden nuotiopaikan ja neljän laiturin uusimiseen. Laitureissa huomioidaan esteettömyys ja keittokatoksiin sijoitettavilla aurinkopaneeleilla mahdollistetaan mobiililaitteiden lataus ja valaistus. Investointien lisäksi

hankkeessa tehdään selvitys veneily-yhteyksien edistämisestä Oulujärven ja Nuasjärven välillä. Hanke kytkeytyy Ammattikorkeakoulun vesistömatkailun kehittämishankkeeseen ja tekee tiivistä yhteistyötä sen kanssa.

MTK Kajaani selvittää Vuolijoen alueen biokaasupotentiaalia ja sen hyödyntämistä. Hankkeessa kartoitetaan alueen syötteiden määrää ja laatua sekä mahdollisia kaasunieluja. Lisäksi tarkastellaan eri toimintamuotojen kannattavuutta. Tarkastelun pohjalta voidaan tunnistaa parhaimmat edellytykset edetä kohti paikallista biokaasutuotantoa. Lisäksi selvitetään kyselyillä paikallisen väestön ja alueella työssäkäyvien suhtautumista ja kiinnostusta biokaasuun.

Hallitus myönsi yhden Oulujärvi Leaderin oman yritysten Kipinä -aktivointirahan. Gasthaus Vaala Oy hankkii Fatbike -pyöriä varusteineen ja aloittaa maastopyörien vuokraamispalvelun. Hankinta mahdollistaa tulevan Vaala-Rokua -maastopyöräilyreitin hyödyntämisen myös heille, jotka eivät omista omaa maastopyörää.