Ravintolapalveluja ja verkkokauppaa

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi kokouksessaan 9.6. kahta yritystukihakemusta rahoitettavaksi. Virallisen tukipäätöksen tekee ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Majoitusvuokrausta ja matkailun ohjelmapalveluja tarjoava Juhan safari- ja lomamatkat Puolangalta kokeilee toiminnan laajentamista ravintolapalveluihin. Kokeilun avulla selvitetään palvelun kysynnän määrä ja suuntautuminen eri tuotteisiin, aamupalan tarpeellisuus, sopivat aukioloajat, hintataso sekä päivällistuotteet. Mikäli kokeilu onnistuu, se johtaa investointeihin ja palvelun muuttumiseen pysyväksi. Hanke tukee Paljakan matkailualueen tarjonnan monipuolistumista ja kehittymistä.

Kustannus Oy Puolangan DTP käynnistää verkkokaupan kokonaan uudeksi liiketoiminta-alueeksi olemassa olevien perinteisen kivijalkakaupan ja paikallislehden rinnalle. Toimenpiteellä yritys laajenee paikallisilta markkinoilta kotimaan markkinoille. Samalla uudistetaan yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja brändi.