Rahoitus

Oulujärvi Leader on saanut strategiansa toteuttamiseen yhteensä 6,5 miljoonaa euroa julkista rahoitusta vuosille 2014 - 2020. Näkyvin kehittämistrategian toteutustapa on myöntää Leader –rahoitusta toiminta-alueen yrityksille ja yhteisöille. Kaikkien tuettavien hankkeiden on edistettävä kehittämisstrategian toteutumista. Jokaisesta hankkeesta täytetään hankearviointilomake, jota hallitus käyttää tuettavien hankkeiden valinnassa.

Kehittämisstrategia 2014 - 2020  (PDF-versio)

Hankevalintakrteerit -lomake

Hanketoimijan käsikirja auttaa käytännönläheisesti hankkeen suunnittelussa, hakemisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä.

Hanketoimijan käsikirja on kuitenkin suuntaa-antava, joten hankkeiden tarkemmasta toteutuksesta kannattaa aina keskustella oman alueen hankeneuvojien ja viranomaisten kanssa.

 

 

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -strategia

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader – strategiaa toteutetaan 15 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana toimii Oulujärvi Leader ja toteuttajakumppaneina Elävä Kainuu Leader, Koillismaan Leader ja Keskipiste-Leader. Käytännön toimenpiteitä edistetään erillisellä aktivointihankkeella, jonka vetäjänä toimii aktivaattori Tea Nousiainen. Ota yhteyttä Teaan soittamalla 050 4340150 tai sähköpostilla.

tea.nousiainen[a]oulujarvileader.fi

http://www.kainuunkalaleader.fi/

https://www.facebook.com/kainuunkalaleader/

 

 


Yritystuet

Yritystukea voi hakea sekä aloittava että jo toimiva yritys. Tuettavan yritystoiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo (75 %) ainakin yhdelle henkilölle.

Investointitukea voi hakea

  • koneiden, laitteiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
  • rakennusten hankintaan, remontoimiseen tai rakentamiseen
  • aineettomiin investointeihin (esimerkiksi ohjelmistot, patentit ja valmistusoikeudet)

Tuki on 35 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen määrä vähintään 2 000 euroa. Investoinneilla on oltava olennainen merkitys yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Ennen mittavan investoinnin toteuttamista voi hakea tukea sen taloudellisten, toiminnallisten tai teknisten edellytysten selvittämiseen. Selvitys voi kohdistua esimerkiksi siihen, onko järkevämpää hankkia yrityksen toimitilat rakentamalla uusi rakennus vai remontoida olemassa olevaa tai onko kannattavampaa tehdä koneinvestointi vai käyttää alihankkijaa. Voidaan myös selvittää esimerkiksi sitä, onko tarkoituksenmukaista hankkia osa koneista tai laitteista käytettyinä. Toteutettavuusselvityksen teettämiseen voi saada tukea 50 % (maataloustuotteiden ensiasteen jalostusyritykset 40 %), minimituki on 1 500 euroa.


Hanketuet

Tuen määrä on vähintään 5 000 euroa ja korkeintaan 180 000 euroa.

Yhteistyöhankkeessa kehitetään jonkin toimialan yritysten verkostoitumista. Mukaan tarvitaan eri osapuolia: yritysten lisäksi kehittämisorganisaatioita, tutkimuslaitoksia tai oppilaitoksia. Yhteistyön on oltava aitoa ja toimintasuunnitelmaan perustuvaa. Hanke voi sisältää esimerkiksi uusien menetelmien tai tekniikoiden pilotointia, ympäristön tilaa parantavia toimia tai hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä.

Tuen määrä on hankkeen sisällöstä riippuen 60 / 80 / 100 %.