Puokiojärven kunnostushanke

Hankkeessa kunnostetaan Puolangalla sijaitseva Puokiojärvi purkamalla vanha settipato ja rakentamalla uusi pohjapato sekä kunnostamalla laskeutusallas. Tavoitteena on saavuttaa järven vesienhoidon mukainen hyvä ekologinen tila ja siten mahdollistaa mm. kutukalojen luonnollisen nousun Lautinjärveen ja virkistyskäytön elpymisen.

Toteuttaja: Puolangan kunta
Toteutusaika: 12.02.2018 – 31.05.2019
Kustannukset: 63.680,00 €
Tuki: 88,51 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke

www.puolanka.fi