Pessimismitalon ostaminen

Puolangan Pessimistit ry:lle puollettiin investointitukea pessimismitalon hankkimiseksi. Yhdistys ostaa kiinteistön tapahtumataloksi ja pessimismibrändin keskuspaikaksi. Puolangalla on suuremmat sisätapahtumat järjestetty liikuntasalissa, jolloin tilat eivät ole liikuntavuorojen käytössä tapahtumien, niiden järjestelyjen ja purkamisen aikana. Uusi tapahtumatalo mahdollistaa hyvät puitteet kulttuuritapahtumille ja parantaa samalla liikuntasalin käyttäjien arkea, kun salia ei enää käytetä muuhun kuin liikuntakäyttöön.

Toteuttaja: Puolangan pessimistit ry
Toteutusaika: 1.11.2019 – 28.2.2020
Kustannukset: 20 714,55
Tuki: 75 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke

http://www.puolanganpessimistit.fi/