Pelialaa, matkailua ja elintarvikkeita

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi kokouksessaan 1.4. rahoitettaviksi kolmea yritystukihakemusta ja yhtä yritysryhmän kehittämishanketta. Virallisen tukipäätöksen tekee Kainuun ELY -keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Kainuun Etu Oy hallinnoi Kajaanin pelialan ja digitaalisten alojen yritysryhmähanketta, johon osallistuu neljä yritystä. Yrityksille hankitaan niiden tarvitsemaa ulkopuolista asiantuntija-apua yritystoiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Lisäksi hankkeessa käynnistetään yritysten välisen yhteistyöryhmän toiminta.

Uudelle kajaanilaiselle pelialan yritykselle puollettiin perustamistukea tuotekehitykseen ja markkinatutkimukseen.

Uusi kajaanilainen monialayritys käyttää investointitukea matkailupalvelujen tuottamiseen tarvittavan toimitilan rakentamiseen.

Kajaanilainen yritys käyttää perustamistukea asiantuntijapalveluiden ostamiseen elintarvikealan yrityksen käynnistämiseksi. Hankittavat palvelut liittyvät ruokatuotteiden tuotteistamiseen ja markkinointimateriaalin suunnitteluun.