Paranevia harrastusmahdollisuuksia ja uutta liiketoimintaa

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi kokouksessaan 3.2. yhteensä kymmentä rahoitushakemusta. Näistä viisi oli yritysten ja viisi yhteisöjen hankkeita. Kainuun ELY-keskus tekee puolletuille hakemuksille vielä laillisuustarkistuksen ennen virallista rahoituspäätöstä.

Paltamon riistanhoitoyhdistys rakentaa 3D-jousiammuntaradan omistamansa Laajankankaan ampumaradan yhteyteen Paltamoon. Kyseessä on Kainuun ensimmäinen jousiammunnan maasto- ja 3D-rata. SM-tasoisena se mahdollistaa tulevaisuudessa lajin kilpailutoiminnan. Radalle rakennetaan 15 ampumarastia riistamaalikuvineen, kaksi ampumatornia ja varastorakennus sekä turvallisuutta varmistavat suojavalli ja -verkotus. Kolmen jousipaketin hankinnalla mahdollistetaan jousiammuntakoulutus nuorille. Radan valmistuttua pidetään yleisötilaisuus, jossa kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua jousiammuntaan harrastuslajina ja kokeilla sitä. Hankkeen yhteistyökumppanina on Kainuun jousimetsästäjät.  

Eino Leino talon -säätiö omistaa Eino Leinon muistotalon ja ylläpitää sitä Kajaanin Paltaniemellä. Talossa vierailee vuosittain 4 000 – 6 000 kävijää kesäteatteriyleisö ja juhlakäyttäjät mukaan lukien. Säätiön toteuttamassa investointihankkeessa kunnostetaan ja tervataan muistotalon katto, saneerataan kuistin lattia ja maalataan eniten käytössä olevien tilojen lattiat. Kunnostustoimilla luodaan muistotalolle kestävyyttä toimia muisto-, matkailu- ja juhlatalona. Talon matkailullista kiinnostavuutta lisätään pihalle tulevalla veistoksella, joka saadaan lahjoittajalta. Hankkeessa toteutetaan muistomerkin pohjatyöt ja teoksen näyttävyyttä lisäävä valaistus. Muistomerkki julkistetaan yleisölle avoimessa paljastusjuhlassa Leinon syntymäpäivänä 6.7.2021. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Eino Leino -seura ja Elias Lönnrot -seura.

Kajaani Gymnastics ry:n toteutettavuusselvityksessä tutkitaan, onko Kajaaniin mahdollista rakentaa voimisteluhalli. Hankkeessa selvitetään halli-investoinnin kustannuksia, sijoituspaikkaa, toiminnallisuuksia ja käyttäjäryhmiä sekä edellytyksiä toteuttamiselle ja jatkuvuuden turvaamiselle. Vuonna 2010 perustetussa yhdistyksessä on lähes 550 jäsentä, joista aktiivisia harrastajia noin 450. Harrastajista n. 97 % on alle 18-vuotiaita, pääosin tyttöjä.

Vuolijoen maaseutuyhdistys toteuttaa Kehittyvä kyläekosysteemi -hankkeen, jossa käytöstä poistuneesta jätevedenpuhdistamosta tehdään moottoriharrastustila nuorille ja hankitaan Vuolijoelle sähköautojen latauspiste. Alueen viihtyvyyttä ja näkyvyyttä parannetaan muun muassa liikkuvilla kyläteoksilla ja etsimällä uusia keinoja Vuolijoen brändäykseen. Lisäksi etsitään ratkaisuja alueellisiin asumisen ja rakentamisen ongelmiin. Maaseutuyhdistyksen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Vuolijoen koulun vanhempainyhdistys ja Riihipiha-Museon säätiö.

Puolangan kunnan hankkeessa rakennetaan katettu jää yhteistyössä Puolangan Ryhdin kanssa, joka on paikallinen urheiluseura ja hankkeen aloitteentekijä. Halli toteutetaan kattamalla pinnoitetulla polyester-kankaalla 30×60 metrin alue, jonka sisään tulee jääkiekkokaukalo. Katetun jään kunnossapidosta huolehtii jatkossa Puolangan Ryhti. Jääkiekkokaukaloa on käyttänyt noin 350 puolankalaista, joiden harrastusolosuhteet paranevat hankkeen myötä oleellisesti. Lisäksi hallia voidaan käyttää ympärivuotisesti erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.

TIMWOOD Oy on kajaanilainen pyöröhirsirakennuksia valmistava yritys, jonka investointi kohdistuu puuntyöstökoneisiin. Koneilla valmistetaan hirsirakennuksia oman malliston mukaan. Lisäksi hankitaan neljä merikonttia sorvin ja erkkerikoneen työtiloiksi. Kyseessä on aloittava yritys, joka työllistää yrittäjänsä kokoaikaisesti.