4H-polku Metsästä Ammatiksi

Kajaanin 4H-yhdistyksen 4H-Polku Metsästä Ammatiksi -hanke tuo metsän ja metsäalan ammatit Oulujärvi Leaderin alueen yläkouluikäisten tietoisuuteen. Tulevaisuuttaan miettiville yläkoululaisille tarjotaan tietoa työvoimapulan kourissa painiskelevasta metsäalasta. Kouluvierailuilla, tutustumispäivillä, työelämä- ja yrittäjäpäivillä luodaan kuvaa metsään liittyvistä mahdollisuuksista. Hankkeen toimenpiteiden kautta nuoria työllistetään metsäalan töihin työpalveluna ja 4H-yrittäjinä. Hankkeen yhteistyökumppaneina on kouluja, Kainuun ammattiopisto, metsänhoitoyhdistyksiä, metsäalan yrityksiä ja metsänomistajia. Hankkeessa luodaan jatkuva yhteinen toimintamalli. Tavoitteena on lisätä metsäalan kiinnostavuutta ja nuorten hakeutumista alan koulutuksiin ja työpaikkoihin.

Toteuttaja: Kajaanin 4H-yhdistys r.y.
Toteutusaika: 1.1.2021 – 21.12.2022
Kustannukset: 53 936,06 €
Tuki: 90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

https://kajaani.4h.fi/