PaltamoPandion

Ympäristö- ja ohjelmapalveluyrityksen investoinnit

PaltamoPandion on ympäristökonsultointia ja matkailun ohjelmapalveluja tarjoava paltamolainen yritys. Yritys hankkii investointituen avulla kalustoa ja laitteita, joilla monipuolistetaan yrityksen palveluita ja kasvatetaan sen liikevaihtoa. PaltamoPandion sai myös Kipinä -rahaa, jolla tuotetaan yritykselle kokonaan uudet nettisivut kieliversioineen. Tavoitteena on tuoda yrityksen erityisosaaminen aiempaa paremmin esille ja saavuttaa uusia asiakasryhmiä.

Toteuttaja: PaltamoPandion
Toteutusaika: 21.9.2019 mennessä
Tukimuoto: Yrityksen investointituki

www.paltamopandion.fi/