Paltamoon melontakeskus ja muut uusimmat puoltopäätökset

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi Vaalassa 19.2. pidetyssä kokouksessaan rahoitettavaksi kahta yritystukea, yritysryhmähankkeen sekä kuusi kehittämishanketta.

Kainuun Karu Puutyö on kajaanilainen puualan yritys, jonka investointi kohdistuu puuntyöstökoneisiin. Koneita hyödynnetään erityisesti oman malliston luomisessa ja valmistamisessa. Tavoitteena on työllistää yksi tai kaksi uutta työntekijää.

Vaalalainen matkailuyritys Taikaloora rakentaa lisää majoituskapasiteettia. Suurin osa yrityksen asiakkaista tulee ulkomailta ja erityiskohderyhmänä ovat kalastusmatkailijat. Laajennuksen jälkeen yritys pystyy vastaamaan paremmin kysyntään ja vastaanottamaan suurempia asiakasryhmiä.

Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus hallinnoi Arctic cosmetics (ARCOS) -yritysryhmän kehittämishanketta. Hankkeessa on mukana viisi yritystä, joista neljä Oulujärvi Leaderin ja yksi Elävä Kainuu Leaderin alueelta. Hankkeessa kehitetään uusia kainuulaisiin luonnonmateriaaleihin pohjautuvia erikoistuotteita ja vahvistetaan yritysten toimintaedellytyksiä mm. toteuttamalla verkkosivuja, verkkokauppoja ja esittelyvideoita.

Paltamon kunta toteuttaa melontakeskuksen Metelinniemeen. Keskus käsittää kajakkivaraston pukeutumistiloineen, erityyppisiä kajakkeja tarvikkeineen kokeilukäyttöön sekä laiturin. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Oulujärven Melojat ry. Oulujärvi Leader on aiemmin tukenut melontakeskukset Vaalaan ja Kajaaniin. Paltamon melontakeskus -hankkeella täydennetään melontakeskusverkko Oulujärven ympäri ulottuvaksi. Hanke tukee matkailun kehittymistä, mutta tarjoaa harrastusmahdollisuuksia myös paikallisille asukkaille.

Kajaanilainen Koutaniemi-Vuoreslahti -kyläyhdistys tekee kylätaloon keittiöremontin ja hankkii sinne suurtalouslieden. Hankkeella parannetaan aktiivisen kylän toimintaedellytyksiä ja lisätään toimivan kylätalon hyödyntämismahdollisuuksia.

Vuottolahden Nuorisoseura Kajaanista rakentaa kyläläisille tulistelutuvan seurantalon pihapiiriin. Investoinnin avulla parannetaan kylän asukkaiden viihtyvyyttä ja lisätään mahdollisuuksia uusille yhteisöllisille toiminnoille.

Edellisten lisäksi puollettiin kolmea alueitten välistä hanketta, joiden päärahoittajana toimii toinen Leader -ryhmä. Osarahoituksella mahdollistetaan Oulujärvi Leaderin alueen toimijoiden osallistuminen hankkeisiin.

Kainuun Rastiviikko ry:n hankkeessa nykyaikaistetaan Rastiviikko-tapahtuman toimintoja ja palveluja sähköisiksi. Hankkeen avulla säilytetään Kainuun kannalta merkittävän liikuntatapahtuman kiinnostavuus. Päärahoittaja on Elävä Kainuu Leader.

Kiiminkijoki ry:n hankkeessa kartoitetaan Puolangalta Perämerelle ulottuvan vesireitin tauko- ja virkistyspaikkojen nykytila kunnostustarpeineen, kehitetään luontokohteiden löydettävyyttä sekä parannetaan Kiiminkijoki-kartan digitalisointia. Päärahoittaja on Oulun seudun Leader.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry toteuttaa Liikettä Tervan tielle -hankkeen, jossa luodaan uusi, toistuva Kuhmosta Ouluun ulottuva pyöräilytapahtuma. Tapahtumassa yhdistetään liikunta, matkailu ja tervahistoria. Hankkeen yhteistyökumppanina on Kainuun Liikunta. Päärahoittaja on Oulun seudun Leader.