Paljakkakeskuksen kehittämishanke

Matkailuyhdistys Puolanka – Paljakka ry toteuttaa kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on Paljakan alueen aktiviteettien, reitistöjen ja tapahtumien suunnittelu, kehittäminen ja parantaminen. Hankkeella luodaan edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiselle sekä uusien yritysten syntymiselle tai sijoittumiselle alueelle. Hankkeen rinnalla toteutetaan myös yritysryhmähanke.

Toteuttaja: Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry
Toteutusaika: 2017 – 2018
Kustannukset:113 168 €
Tuki: 90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke