Oulujärvi Leaderin rahoitus koronatilanteessa

Koronavirus vaikuttaa myös Oulujärvi Leaderin rahoittamien yritysten ja yhteisöjen hankkeiden toteutukseen. Toisaalta Leader -rahoitusta voidaan hyödyntää koronatilanteessa, kun halutaan suunnata yrityksen toimintaa uudella tavalla tai muuten kehittää maaseutua esimerkiksi kokeilemalla ja ottamalla käyttöön uusia palvelu- tai toimintamuotoja.

Jos yritys ei pysty toteuttamaan investointiaan tai perustamistukea saanutta toimenpidettään määräajassa, se voi hakea jatkoaikaa korkeintaan vuoden kerrallaan.

Myös yhdistyksillä ja muilla yleishyödyllisten hankkeiden toteuttajilla voi tulla koronaviruksen vuoksi eteen tilanne, ettei hanketta voida toteuttaa kuten hakuvaiheessa ajateltiin. Tapahtumia, tilaisuuksia ja matkoja on jouduttu siirtämään tai perumaan ja talkoita ei ole voitu järjestää ainakaan suunnitellussa laajuudessa.

Ensimmäiseksi on syytä pohtia, voidaanko hankkeen toimenpiteitä järjestää etänä tai korvata tekemällä jotain muuta tai voidaanko niitä siirtää eteenpäin tai tehdä eri tavalla kuin ajateltiin. Tarvittaessa yleishyödyllisille hankkeille voidaan hakea muutosta hankesuunnitelmaan ja vuoden jatkoaika.

Hankkeelle on voinut ehtiä syntyä esimerkiksi matkoihin tai tapahtumien järjestämiseen liittyviä kuluja ennen koronarajoituksia. Tällöin on syytä selvittää, onko maksettuja kustannuksia mahdollista saada takaisin kokonaan tai osittain. Jos se ei onnistu, viruksen vuoksi peruttujen matkojen tai tilaisuuksien kulut hyväksytään hankkeelle.

Tärkeintä on ottaa muutoksista yhteys Leader -toimistoon. Jos muutospäätös tai jatkoaika katsotaan tarpeellisiksi, niitä koskeva hakemus on jätettävä hyvissä ajoin.

Oulujärvi Leaderilla on enää niukasti rahoitusta jaettavana tänä vuonna. Hakemuksia kuitenkin otetaan vastaan ja päätöksiä tehdään niin kauan kuin rahaa riittää.

Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa voi yritykselle olla hyötyä esimerkiksi seuraavista tukimuodoista.

Jos yrityksellä on tarvetta muuttaa oleellisesti toimintaansa tai kokeilla uutta toimintatapaa varmistuakseen idean käyttökelpoisuudesta, haettavissa on perustamistukea. Kokeiluun sitä voidaan myöntää 2 000 – 10 000 euroa ja varsinaiseen uuden liiketoiminnan käynnistämiseen 5 000 – 35 000 euroa. Esimerkkejä uudesta liiketoiminnasta ovat siirtyminen alihankinnasta omien tuotteiden valmistamiseen, laajentaminen kotimaasta ulkomaan markkinoille tai kivijalkakaupan aloittama nettikauppa.

Jos yrityksen tarpeet ovat pieniä, eivätkä yllä varsinaiseen Leader-rahoitukseen, apua voi olla Oulujärvi Leaderin omasta Kipinä-rahasta. Sitä voi hakea korkeintaan 1 000 euroa yritystä kohti, investointiin 35 % ja kehittämiseen tai kokeiluun 50 %.

Jos yritys on hakenut koronatukia ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, samoihin toimenpiteisiin ja kuluihin ei voi hakea Leader -rahoitusta.

Yleishyödyllisille palvelu- ja toimintatapakokeiluille on tarjolla ns. kymppitonnin kokeiluhanke, jossa noin 10 000 euron uutta luoville kokeiluille on tarjolla jopa 95 %:n Leader -rahoitus. Näiltä yleensä yhdistysten hakemilta hankkeilta edellytetään innovatiivisuutta ja toivotaan eri tahojen tekemää yhteistyötä.

Oulujärvi Leaderin hallitus käsittelee yritysten rahoitushakemuksia jokaisessa kokouksessaan, seuraavan kerran kesäkuussa. Yleishyödyllisten hankehakemusten seuraava käsittely on lokakuussa.