Oulujärvi Leaderin hallituksen linjauksia vuodelle 2019

Meneillään olevan ohjelmakauden käytettävissä oleva rahoitusmäärä pienenee kauden loppua kohti. Oulujärvi Leaderin hallitus on tehnyt linjauksia, joiden avulla se haluaa turvata rahoituksen riittävyyden tuloksia tuoville ja parhaiten Leader -strategiaa toteuttaville hankkeille.

Rahoitusta suunnataan erityisesti yritystukiin ja yritysryhmähankkeisiin, joita käsitellään kaikissa hallituksen kokouksissa.

Yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita käsitellään vuonna 2019 vain helmikuussa ja lokakuussa.

Yhteisöjen ns. kymppitonnin kokeiluhankkeita jatketaan ja niiden tukiprosentiksi päätettiin 95. Hakemuksia voidaan käsitellä jokaisessa kokouksessa.

Vuonna 2019 avataan kaksi uutta yhdistyksille suunnattua teemahanketta, joihin käytetään yhteensä enintään 120 000 euroa. Teemat ovat Vauhtia yhdistystoimintaan ja Kyläraitit kuntoon.

Tukiprosentit pidetään ennallaan: kehittäminen 90 %, kalusto- ja laitehankinnat 75 % ja rakentaminen 60 %.

Kuntien hakemissa hankkeissa Leader -tuki korkeintaan 80 %.

Voimavaroja luovuudesta -teemasta rahoitetaan enää vain yritystukia ja yritysryhmähankkeita. Hallitus voi myöntää tukea kehittämishankkeelle vain poikkeustapauksessa, jos hanke katsotaan erityisen hyvin strategiaa edistäväksi ja elinkeinollisuutta tukevaksi.

Metsästysseurojen kehittämishankkeita voidaan tukea, mutta investointihankkeita ei. Poikkeuksena teemahankkeiden alahankkeet, joissa myös metsästysseurat voivat olla investointien hakijoina.