Osmankajärven vesistön kunnostussuunnitelma

Väyrylä-Kongasmäen kalastuskunta Puolangalta teettää ostopalveluna suunnitelman pohjapadon rakentamiseksi Osmankajärvestä lähtevän Kongasjokisuun joenniskaan. Padon rakentaminen tehdään erillisenä investointihankkeena. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Metsäkeskuksen kanssa, joka toteuttaa Osmankajärven vesistöön laskevien ojien kunnostuksen omana investointihankkeenaan. Hankekokonaisuudella on tarkoitus vakiinnuttaa Osmankajärven vesipinnan vaihteluväli ja alarajan korkeus luonnonmukaiselle tasolle. Estämällä järven kuivuminen ja rehevöityminen sekä parantamalla veden laatua turvataan virkistysalueen monipuolinen käyttö ja hyvälaatuisen kalakannan säilyminen.

Toteuttaja: Väyrylä-Kongasmäen Kalastuskunta
Toteutusaika: 1.4.2020 – 31.12.2020
Kustannukset: 21 018 €
Tuki:  75 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke