Osaajia vesistökunnostukseen

 

.

Hakulomake on sivun alareunassa.

 

OSAAJIA VESISTÖKUNNOSTUKSEEN -HANKKEEN TILANNE

Koulutukseen hyväksyttiin varsinaisessa haussa ja lisähaussa tulleiden hakemusten perusteella 18 koulutettavaa. Matkan varrella on otettu mukaan vielä kaksi henkilöä.

Luokkakoulutukset alkoivat 12.11.2019 Kuusamossa, yrittäjyyskoulutus 16.3.2020 Kuusamossa ja maastokoulutukset 2.6.2020 Pyhäjärvellä.

.

KOULUTUKSEN ETENEMINEN:

Koulutus sisältää luokkaopetusta 11 päivää, maastokoulutusta oikeissa kunnostuskohteissa 11 päivää ja yrittäjyysopintoja 2 päivää sekä omatoimista opiskelua.

Kouluttaja: ProAgria Oulu / Kuusamo

.

Teoriakoulutus luokassa, Kuusamo

Teoriakoulutukseen liittyy omatoimista opiskelua n. 37 tuntia.

Päivä 1: 12.11.2019 kello 9:00 alkaen, aihe: koulutuksen avaus, vesistökunnostukseen vaikuttavat lait, luvat ja turvallisuusasiat – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – Paikka: Kuusamon kaupungintalon valtuustosali

 • Paikalla 7 ja etäyhteydellä 7

Päivä 2: 13.11.2019 kello 9:00 alkaen, aihe: vesistökunnostuksen verkostot ja organisaatiot; rahoituslähteet – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – Paikka: Kuusamon kaupungintalon valtuustosali

 • Paikalla 8 ja etäyhteydellä 8

Päivä 3: 10.12.2019 kello 9:00 alkaen, aihe: kunnostussuunnitelma, valuma-alueen kartoitus, tausta-aineistojen käyttö – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – Paikka: Kuusamon kaupungintalon valtuustosali

 • Paikalla 7 ja etäyhteydellä 7

Päivä 4: 6.4.2020, aihe: vesinäytteiden otto – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa

 • 13 etänä (Teams)

Päivä 5: 7.4.2020, aihe: vesikasvit ja vieraslajit – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa

 • 12 etänä (Teams)

Päivä 6: 8.4.2020, aihe: vesikasvien poisto – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa

 • 13 etänä (Teams)

Päivä 7: 16.4.2020, aihe: koekalastus, sähkökalastus – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa

 • 11 etänä (Teams)

Päivä 8: 22.4.2020, aihe: kosteikon suunnittelu, valuma-aluekunnostuksen suunnittelu – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa

 • 13 etänä (Teams)

Päivä 9: 7.5.2020, aihe: hoitokalastus – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa

 • 10 etänä (Teams)

Päivä 10: 11.6.2020, Ristijärven Pirtti, aihe: purokunnostussuunnitelman kirjoitus – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa

 • 8 paikalla

Päivä 11: x.x.2020, aihe: vesistökunnostushankkeet, vesistökunnostusverkosto, rahoituslähteet – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa

.

.

Maastokoulutus:

Päivä 1: 2.6.2020, aihe: hoitokalastus keväällä kudulta; hoitopyyntirysän valmistelu, laskeminen sekä kokeminen + maakatiskaan tutustuminen (Komujoki) + kosteikkoon tutustuminen (Vähä-Komu) – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – paikka Pyhäjärvi

 • 10 osallistujaa

Päivä 2: 10.6.2020, aihe: Purokunnostussuunnitelman maastotiedustelu – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – paikka Myllypuro, Paltamo

 • 8 osallistujaa

Päivä 3 ja 4: 18.-19.8.2020, aihe: vesikasvien poisto (mm. vesirutto) – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – Kuusamon Vuotunki. Yhdessä Elodea II -hankkeen kanssa.

18.8.20 oppilaat osallistuivat vesikasvien niittoon ja niittomassan keräykseen, samalla heille kerrottiin Elodea II- hankkeen kenttäkokeista. 19.8.20 vesiruttoa niitettiin ja läjitettiin koneiden avulla maalle. Seurattiin Luken ja Syken asiantuntijoiden opastamina kenttäkokeita mm. vesiruton hyötykäytön edistämisestä ja kehittämisestä.

 • 8 osallistujaa

Päivä 5: 28.9.2020, aihe: Purokunnostus – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – Myllypuro, Paltamo (Mieslahti) yhteistyössä Kainuun Kalatalouskeskus ja Fortum Oyj

 • 3 osallistujaa

Päivä 6: 29.9.2020, aihe: koekalastus – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – paikka Marttisjärvi, Utajärvi

 • 4 osallistujaa

Päivä 7: 13.10.2020, aihe: Hoitokalastus syksyllä syvänteestä, kaikuluotaimen käyttö, vesinäytteen otto – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – Säkkilänjärvi, Kuusamo

 • 4 osallistujaa

Päivä 8: 14.10.2020, aihe: Hoitokalastus syvänteestä, saaliin käsittely – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – Säkkilänjärvi, Kuusamo

 • 4 osallistujaa

 

Päivä 9: 26.10.2020, aihe: Kosteikon suunnittelu ja mittaus maastossa – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – Muojärvi, Kuusamo

 • 5 osallistujaa

Päivä 10: 27.10.2020, aihe: Kosteikkorakenteet, luonnonmukainen peruskuivatus – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – Kuusamo (Oivangin, Vuotungin ja Lämsän kosteikot)

Päivä 11: x.x.2020, aihe: Koekalastusten raportointi, maastokoulutusten yhteenveto – Kouluttajat: Heikki Tahkola + Maarit Satomaa – paikka Y

.

.

Yrittäjyysosio, kouluttaja Tuula Kokko, paikka Kuusamo

Päivä 1: 16.3.2020: 2 paikalla ja 5 etänä

Päivä 2: 17.3.2020: 7 etänä

.

TAVOITTEET:

Hankkeen tavoitteena on saada hankealueelle vesistökunnostuksen osaamista ja osaajia.

Osaajia vesistökunnostukseen -hankkeessa vesistökunnostuksen teoria opitaan luokassa ja oppeja käytetään maastokoulutuksessa oikeissa kunnostuskohteissa. Yrittäjyysopintojen avulla koulutettavat voivat tuotteistaa itselleen vesistökunnostukseen liittyviä palveluja.

Koulutus on avoin kaikille, mutta on ensisijaisesti tarkoitettu mikroyrittäjille palveluvalikoimaa laajentamaan (esim. kaupalliset kalastajat, maatilat ja koneyrittäjät) tai vesistökunnostukseen liittyvää (yritys)toimintaa suunnitteleville tai harjoittaville.

Koulutus alkaa lokakuussa ja kestää noin vuoden. Itse koulutus on osallistujalle maksuton. Mahdolliset matkakulut luokkakoulutuksiin ovat omakustanteiset. Myös etäyhteyden käyttö voi olla joissakin tapauksissa mahdollista. Yhteiskuljetus ja mahdollinen yöpyminen maastokoulutuksiin liittyen järjestetään hankkeen toimesta.

.

Opiskelu työttömänä:

Kokonaisuutena opiskelu koulutuksessa sijoittuu pidemmälle ajalle, jolloin opiskelu on sivutoimista (keskimäärin alle 25 tuntia/viikko). Työtön saa koulutuksen ajalta työttömyysturvan, kunhan on valmis koulutuksesta huolimatta lähtemään kokoaikatyöhön. Koulutuksen alkaessa työttömän tulee ilmoittaa koulutuksen aloitus sekä tuntimäärä ja koulutuksen kesto (yhteydenottopyyntö), jotta TE-toimisto voi kirjoittaa lausunnon työttömyysturvan maksajalle.

Linkki KELA:n sivulle:

https://elamassa.fi/tarpit/oletko-tyoton-ja-haluaisit-opiskella/

.

Hankkeen tiedotus tapahtuu myös facebook-sivulla.

TIETOA HANKKEESTA:

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto 80 % ja Oulujärvi LEADER 20 %

Hankeaika: 1.5.2019 – 31.12.2020

Hankealue: Koillismaa/Lappi (Kuusamo, Posio, Taivalkoski) Kainuu (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi), Pohjois-Pohjanmaa (Pyhäjärvi, Vaala)

Suunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset: 64 511,43 €

Hankepäällikkö: Tero Nieminen, tero.nieminen@oulujarvileader.fi, 050 4340 150

 

Hakulomake:

Hakijan nimi.
Kotiosoite tai yrityksen osoite.
Hakijan puhelinnumero.
Hakijan sähköpostiosoite. Ilmaisen sähköpostiosoitteen voi luoda esimerkiksi googlen GMail-palvelussa.
Miksi koulutus olisi tarpeellinen?