Ojanperän rannan kunnostushanke

Kajaanin kaupunki/Vuolijoen aluelautakunta kunnostaa Ojanperän entisen kunnanrannan Vuolijoella kyläyhteisön yhteiseksi alueeksi ja vesireitin taukopaikaksi. Hankkeessa uusitaan pukukopit, hankitaan kompostoiva käymälä sekä korjataan olemassa olevia rantarakennelmia ja hankitaan kota. Rantaa ruopataan ja pajukkoa raivataan. Kunnostamisen jälkeen kyläläiset ja muut alueella vapaa-aikaansa viettävät saavat hyvän uima- ja kylätapahtumapaikan käyttöönsä. Rantautumispaikka Ojanperällä lisää Kajaanin melontareittiin kilometrejä, antaa Önkkörin retkeilyalueen vesireitin käytölle lisää mahdollisuuksia ja monipuolistaa niitä. Hanke toteutetaan kaupungin ja Ojanperän kyläyhdistyksen yhteistyönä. Aloite hankkeeseen on lähtöisin kyläyhdistykseltä ja se vastaa alueen hoidosta hankkeen jälkeen.

Toteuttaja: Kajaanin kaupunki
Toteutusaika: 1.1.2022 – 31.12.2022
Kustannukset: 36 475,60 €
Tuki ja muu julkinen rahoitus: 98.55 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke

www.kajaani.fi