Monipuolista toimintaaa siirtymäkauden viimeisillä rahoituspuolloilla

Oulujärvi Leaderin hallitus on kokouksessaan 4.10. puoltanut rahoitusta yhdelle yritys- ja seitsemälle hankerahoitushakemukselle. Kyseessä olivat siirtymäkauden 2021 – 2022 viimeiset puoltopäätökset. Seuraavan kerran hakemuksia otetaan vastaan uuden ohjelmakauden käynnistyessä, aikaisintaan maaliskuussa 2023.

Hoitavat hevoset on aloittava paltamolainen yritys, joka hankkii ruokinta-automaatteja, investoi ratsastuskenttään ja sen sekä tallipihan valaistukseen. Talli remontoidaan palvelemaan paremmin erityisryhmiä, ulkorakennukseen saneerataan viihtyisä taukotila ja varastotila muutetaan satulahuoneeksi.

Paltamon kunta rakentaa uuden maastopyöräilyreitin Autioniemen alueelle kuntakeskuksen läheisyyteen. Autioniemen reitin lisäksi tehdään reittikuvaukset ja markkinointimateriaalia kolmesta uudesta maantietä kulkevasta pyöräilyreitistä.

Kajaanilainen koiraurheiluseura High Five Agility Team ry hankkii keinonurmen Kainuun ensimmäiseen koiraurheiluareenaan.  Hanke mahdollistaa koiraurheilun harrastamisen ympäri vuoden sekä mahdollistaa koiraurheilutapahtumien määrän kolminkertaistamisen.

Riihipiha-museon säätiön hankkeessa kehitetään Vuolijoella sijaitsevaa Riihipihan talonpoikaismuseoaluetta. Museoalueesta tehdään toiminnallisempi kokonaisympäristö, jossa huomioidaan eri käyttäjäkuntia ja alueen idyllisyyttä. Toimenpiteisiin sisältyy muun muassa erilaisia tapahtumia ja kursseja.

Puolangan kunta toteuttaa Muualta meille (Puolangalle) -hankkeen, jossa hyödynnetään monipaikka-asumisen kasvavaa trendiä. Hankkeessa monipaikka-asumista ja maaseudulle muuttoa tuetaan muun muassa luomalla Puolangalle etätyömahdollisuuksia ja aktivoimalla kolmannen sektorin toimijoita vapaa-ajan aktiviteettien tuotteistamiseen. Hankkeessa selvitetään myös kunnan yhteistyömalleja vapaa-ajan asujien, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Tavoitteena on hakea monipaikka- sekä maaseutuasumisesta sekä elinvoimaa että uusia asukkaita Puolangalle.

ProAgria Itä-Suomen Maisemat kuntoon -hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kylien viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden vahvistaminen edistämällä kylämaisemien hoitoa. Kyläyhdistyksiä tuetaan ja aktivoidaan maisemanhoitoon yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeen avulla parannetaan myös elinkeinomahdollisuuksia Oulujärvi Leaderin alueella: autetaan kysyntää ja tarjontaa kohtaamaan ja lisätään maisemanhoidon palvelutarjontaa uutta yrittäjyyttä ja nykyisten yrittäjien tarjontaa kehittämällä.

Suomen Nuorisoseurat ry:n Tekemisen riemua Kainuussa -kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea kainuulaisten nuorisoseurojen toimintaa, luoda maakunnan nuorisoseuraverkosto ja lisätä seurojen välistä yhteistyötä sekä saada uusia jäseniä ja aktiiveja mukaan nuorisoseuratoimintaan turvaamaan jatkuvuutta. Tavoitteena on luoda malli Kainuun alueellisen toiminnan toteutumiseksi hankkeen jälkeen ja nostaa Kainuun alueellinen toiminta tasolle, joka mahdollistaa jatkossa valtionavustuksen saamisen. Hanke rahoitetaan yhdessä Elävä Kainuu Leaderin kanssa.

Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin on kolmen Leader-ryhmän yhteinen kansainvälisen hankkeen esiselvitys. Hakijana toimii Koillismaan Leader ja toteuttajakumppaneina Elävä Kainuu Leader ja Oulujärvi Leader. Kaikki kolme ryhmää rahoittavat hanketta. Taustana on kolmen saksalaisen Leader-ryhmän aloite yhteistyöstä. Hankkeen päätarkoituksena on kartoittaa kansainvälistymisestä kiinnostuneita Koillismaan ja Kainuun paikallisia toimijoita ja laatia suunnitelma varsinaisen kansainvälisen yhteistyön käynnistämisestä. Teemana on luontomatkailun ja muun luonnossa liikkumisen edellytysten parantaminen.