Meoline Oy

Metallinmittauslaitteen integrointi mittauspoijuun

Meoline Oy Kajaanista saa yrityksen perustamistukeen kuuluvaa ns. kokeilurahaa metallimittalaitteen uuden asennusalustan testaamiseen sekä kahteen ulkomaille suuntautuvaan messu- ja pilotointimatkaan. Kokeilutoimenpiteiden onnistuminen voi johtaa 2 – 3 uuteen työpaikkaan.

Toteuttaja: Meoline Oy
Toteutusaika: 2016 – 2017
Tukimuoto: Yrityksen perustamistuki (kokeiluraha)

Mobiilisovellus ja demolaitteisto tukemaan markkinointia (MODE)

Meoline Oy on kehittänyt metallipitoisuuksien mittalaitteen teollisuuden ympäristövesien monitorointiin. Hankkeessa kehitetään uusia markkinointitapoja ja markkinointia tukevia välineitä tehostamaan yrityksen pääsyä erityisesti kansainvälisille markkinoille.

Toteuttaja: Meoline Oy
Toteutusaika: 2018
Tukimuoto: Yrityksen perustamistuki

www.meoline.fi