Melalahden alueen vesistökunnostusselvitys

Melalahden kylän alueella Paltamossa tehdään pohjatyötä vesistöjen kunnostamiselle. Hankkeen toteuttaja on ProAgria Kainuu yhteistyössä kyläläisten, maanomistajien ja asiantuntijoiden kanssa. Melalahti on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema, jossa rannat ja vesi ovat olennaisessa asemassa. Hankkeen aikana toteutetaan kattavat luontokartoitukset ja laaditaan vesistökunnostusselvitys. Näillä mahdollistetaan tulevat, varsinaiset kunnostustoimenpiteet.

Toteuttaja: ProAgria Kainuu ry
Toteutusaika: 1.1.2020 – 31.12.2020
Kustannukset: 33.300 €
Tuki: 90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke
https://proagria.fi/etusivu