Maatalousyrittäjä Timo Kanniainen

JAMA polanneterä

Maatilayrittäjä Timo Kanniainen Puolangalta käyttää perustamistuen kokeilurahaa uuden traktorikäyttöön soveltuvan laitteen suunnitteluun, prototyypin valmistamiseen ja dokumentointiin. Samalla selvitetään mahdollisuudet aloittaa konepajatoiminta maatalouden sivuelinkeinona.

Toteuttaja: Timo Kanniainen
Toteutusaika: 27.11.2021 mennessä
Tukimuoto: Yrityksen perustamistuki