Luovuus liikkeeksi – tuumasta toimeen

Kainuun Liikunnan hankkeessa aktivoidaan yhdistyksiä ja muita tahoja innovatiivisiin liikuntakokeiluihin, -tapahtumiin ja -tempauksiin erityisesti alueen luontoympäristöä hyödyntäen. Yhtenä tavoitteena on luoda kokeilujen pohjalta pysyviä, vuosittain toistuvia tapahtumia ja liikuntatempauksia.

Toteuttaja: Kainuun Liikunta ry
Toteutusaika:
Kustannukset: 66.515,00 €
Tuki: 90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

www.kainuunliikunta.fi